Artykuł sponsorowany

O czym mówią certyfikaty dostawców gazu płynnego?

O czym mówią certyfikaty dostawców gazu płynnego?

Dostawcy gazu propan butan chcąc konkurować na rynku paliw, zmuszeni są dostarczać produkty certyfikowane. Dzięki temu klienci mają pewność zakupu gazu wysokiej jakości, który zapewni efektywną pracę systemów gazowych, a także ich pełne bezpieczeństwo. Dowiedz się, jak ważny jest zakup paliw z pewnego źródła i o czym mówią certyfikaty dostawców gazu płynnego.

Czym jest gaz płynny i jakie ma zastosowanie?

LPG (liquefied petroleum gas), czyli gaz płynny jest skroplonym propanem lub butanem, albo mieszanką obydwu gazów w różnych proporcjach z niewielką zawartością innych węglowodorów. Jest paliwem wysokoenergetycznym o małej szkodliwości dla środowiska naturalnego, łatwym do magazynowania w stanie ciekłym w specjalnych butlach lub zbiornikach. Gaz LPG znajduje szerokie zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach przemysłu i techniki oraz rolnictwie. W motoryzacji od dawana wykorzystywany jest do zasilania silników pojazdów, a w gospodarstwach domowych do ogrzewania wody co i c.w.u., a także gotowania. Jest również cenionym paliwem służącym do napełniania butli turystycznych.

Jak ważna jest jakość gazu płynnego?

Zgodnie z polską normą do dystrybucji gazu płynnego dopuszczone mogą być:

  • butan techniczny,
  • propan techniczny,
  • propan-butan.

Wszystkie te mieszanki nie mogą zawierać siarkowodoru, wody i amoniaku, natomiast zawartość siarki ogólnej i oleju mineralnego nie może przekraczać określonej w normach wartości. Certyfikowanie gazu ma istotne znaczenie dla odbiorcy. Gaz płynny, spełniający standardy nie tylko jest wysokokaloryczny, ale także zapewnia bezawaryjne działanie instalacji gazowych. Według opinii ekspertów dostawcy gazu propan butan Bar-Gaz z Sieradza, tanie paliwo, nieznanego pochodzenia często prowadzi do spadków wydajności instalacji grzewczych i samochodowych, a także może spowodować ich uszkodzenie. Dlatego dobre firmy zajmujące się dystrybucją gazu propan butan decydują się na badania laboratoryjne.

Znaczenie certyfikatów jakości gazu płynnego

Próbki gazu płynnego przechowywanego w zbiornikach trafiają do akredytowanych laboratoriów badań materiałowych. Gaz bada się pod kątem składu oraz zawartości zanieczyszczeń i substancji, które mogą być szkodliwe dla systemów grzewczych i instalacji samochodowych LPG. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoria wystawiają certyfikaty jakości. Zapewniają one o wysokiej jakości i spełnianiu przez LPG wymogów krajowej normy PN-C-96008 oraz europejskiej normy EN-589. Najnowsze normy obniżają wartość graniczną zawartości siarki do 30 mg/kg oraz podwyższają wartość minimalnej zawartości propanu do 30%.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy