Materiał Partnera

Gdzie stosuje się komory chłodnicze?

Gdzie stosuje się komory chłodnicze?

Komory chłodnicze służą zarówno do przechowywania żywności, jak też wszystkich tych substancji, dla których warunkiem optymalnej jakości jest umieszczenie ich w odpowiednio niskiej temperaturze. Zależnie od tego, jaki asortyment i w jakiej ilości ma być przechowany w chłodni, komory chłodnicze mogą mieć różną wielkość i moc. Na jakiej zasadzie pracują chłodnie i gdzie najczęściej znajdują zastosowanie?

Jak zbudowane są komory chłodnicze?

Komory chłodnicze są zbudowane z najlepszej jakości płyt warstwowych. Spełniają one wszystkie wymogi jakościowe i wytrzymałościowe, właściwe dla branży chłodniczej. Zarówno ich grubość, jak i rodzaj drzwi powinny być dostosowane do sytuacji i wysokości temperatury we wnętrzu komory. Dodatkowym wyposażeniem w komorach chłodniczych są gumowe uszczelki, przewody grzewcze i termostat, który utrzymuje właściwą temperaturę we wnętrzu.

Najważniejszym punktem w komorach chłodniczych konstruowanych przez firmy takie, jak ROSZAK, jest agregat. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest chłodzenie płynu procesowego. W prostych rozwiązaniach może mieć on postać pojedynczego mechanizmu typu Monoblok lub z zespołu składającego się z agregatu, chłodnicy, a także towarzyszących instalacji dodatkowych.

Praca agregatu chłodniczego przebiega na tej samej zasadzie, jak w przypadku pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych. Opiera się na zjawisku absorbcji lub kompresji pary. Cały cykl chłodzący zaczyna się w parowniku, gdzie panują niska temperatura i ciśnienie. Czynnik chłodzący, który początkowo jest w stanie ciekłym, pobiera energię cieplną od produktów umieszczonych w komorze chłodniczej i zaczyna parować. Podczas następnego etapu jest on zasysany przez agregat, który zwiększa jego ciśnienie, jednocześnie podwyższając temperaturę. Następny etap to transport czynnika do skraplacza, gdzie odbywa się proces jego skraplania. W tym momencie oddaje on pobraną wcześniej energię cieplną. Czynnik roboczy przechodząc do zaworu dławiącego, znów obniża swoje ciśnienie i temperaturę. Z chwilą, gdy ponownie trafi do parownika, rozpoczyna się kolejny cykl chłodzenia.

Gdzie stosuje się komory chłodnicze?

Komory chłodnicze znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Przede wszystkim jest to przemysł spożywczy, gdzie wiele produktów trzeba ocalić od zepsucia. Komory chłodnicze używane są zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w miejscach, gdzie wyroby są sprzedawane.

Chłodnie potrzebne są również w medycynie i przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, gdzie wiele substancji powinno być umieszczone w niskiej temperaturze.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy