Artykuł sponsorowany

Dlaczego maski twarzowe powinny być regularnie serwisowane?

Dlaczego maski twarzowe powinny być regularnie serwisowane?

Wszystkie składowe zestawu sprzętu ochrony układu oddechowego muszą być zawsze w stanie najwyższej gotowości. Dotyczy to także najbardziej newralgicznego elementu, jakim są maski twarzowe. To od ich sprawności zależy bezpieczeństwo strażaków i pracowników służb ratowniczych, a także osób podczas ewakuacji z terenu zagrożonego. Dlatego tak duży nacisk kładzie się na ich regularnie serwisowanie.

Jakie zastosowanie ma sprzęt ODO?

Jak wynika z rozwinięcia skrótu ODO, podstawowym zadaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych jest zabezpieczenie przed przedostaniem się szkodliwych substancji do układu oddechowego organizmu. Jest to realizowane poprzez odizolowanie górnych dróg oddechowych od atmosfery bądź poprzez oczyszczenie powietrza ze skażeń. Inną funkcją tego typu sprzętu może być w zależności od potrzeb, dostarczanie do układu oddechowego czystego powietrza tłoczonego lub dystrybuowanego z własnego zapasu znajdującego się w butli do aparatów. Jednym z ważniejszych elementów zestawu ODO są maski twarzowe.

Zastosowanie masek twarzowych

Maski twarzowe to indywidualny środek ochrony zabezpieczający przed szkodliwymi substancjami. Stosuje się je najczęściej podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych wewnątrz obiektów, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia obecności lotnych substancji toksycznych, takich jak tlenku węgla albo innych gazów, par, dymów, pyłów lub czynników i substancji o właściwościach trujących, duszących, parzących, rakotwórczych, czy drażniących. Jak wyjaśniają specjaliści działającego w regionie Torunia dystrybutora sprzętu ODO Agpol, maski twarzowe muszą być absolutnie szczelne. Wymaga się od nich także wygody, lekkości oraz szerokiego pola widzenia. Najlepsze maski twarzowe zapewniają doskonałą ochronę układu dróg oddechowych oraz pełny komfort podczas wykonywania zadań służbowych.

Regularny serwis masek twarzowych

Przeglądy okresowe masek twarzowych wraz z całym sprzętem ODO są jedyną gwarancją bezpieczeństwa ich użytkowników. Regularne serwisy i konserwacje zapewniają utrzymywanie masek twarzowych w doskonałym stanie technicznym. Wszystkie elementy sprawdzane są pod względem funkcjonalności i szczelności. Ocenie podlegają specjalna membrana, pozwalająca na łatwe komunikowanie się użytkowników, sprawność systemu Air-klick, który umożliwia szybkie wpięcie, a także stan wizjera wykonanego z poliwęglanu, który powinien być czysty i bez zarysowań.  Serwisem i naprawami sprzętu OUO zajmują się wyspecjalizowane firmy, które legitymizują się wysokimi kompetencjami i dużym doświadczeniem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy