Artykuł sponsorowany

Czym jest książeczka sanepidowska i kto musi ją posiadać?

Czym jest książeczka sanepidowska i kto musi ją posiadać?

Książeczka sanepidowska to potoczna nazwa orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, przy czym stosowanie formy książeczki jako dokumentu jest dość umowne. Wymóg ten został wycofany w 2008 roku, ale ustawa nie określiła, jak powinno wyglądać zaświadczenie. Co do zasady nie ma znaczenia sama forma dokumentu, ale posiadanie orzeczenia wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne.

Kto podlega badaniom sanepidowskim?

O zakresie stosowania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych traktuje ustawa o zapobieganiu lub zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Badaniom sanepidowskim podlegają wszystkie osoby podejrzane o zakażenie oraz nosiciele i ozdrowieńcy, którzy mieli kontakt z osobą chorą. Tego typu badania muszą przejść uczniowie i studenci przygotowujący się do pracy, w której istnieje duże ryzyko przenoszenia zakażeń oraz przedstawiciele określonych zawodów.

Książeczkę sanepidowską wraz z aktualnymi badaniami muszą posiadać kucharze, kelnerzy, pomoce kuchenne i pracownicy firm cateringowych. Oprócz tego piekarze, cukiernicy, sprzedawcy w sklepach z żywnością oraz pracownicy zakładów produkcji i przetwórstwa spożywczego. Tego typu badania muszą przejść osoby pracujące z dziećmi do lat 6, osoby zajmujące się produkcją leków, przedstawiciele służby zdrowia, a także pracownicy domów opieki i hospicjów.

Zasadniczo celem badan sanitarno-epidemiologicznych jest wykluczenie obecności chorób, które uniemożliwiają pracę przy żywności. A zatem są to badania na nosicielstwo salmonelli, shigella, pałeczek duru brzusznego i prątków gruźlicy. Książeczka sanepidowska powinna być wystawiona jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Gdzie wyrobić książeczkę sanepidowską?

W celu wykonania badań wystarczy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Co do zasady, badania można wykonać prywatnie lub na podstawie skierowania od pracodawcy. Po oddaniu próbki materiału do badań na wyniki trzeba czekać minimum tydzień, a po ich odebraniu należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy, który uprawniony jest do wydania orzeczenia. W przypadku wyniku negatywnego pracownik otrzymuje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac. Jeśli jednak wynik jest pozytywny, to lekarz wydaje orzeczenie o czasowych lub krótkotrwałych przeciwwskazaniach. Poradnie medycyny pracy działają w każdym mieście – na terenie Jastrzębia-Zdroju tego typu usługi świadczy NZOZ Medykan.

Warto wiedzieć, że na mocy ustawy nie sprecyzowano, na jaki okres wydawana jest książeczka, przy czym czas ten uzależniony jest od występujących w zakładzie czynników oraz charakteru wykonywanej pracy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy